20. setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na Staré huti
Stará huť u Adamova
19. 9. 2020

Výstavy a akce

20. Setkání ve střední části Moravského krasu
Slované na Staré huti

dne 19. září 2020, 10.00–17.00

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají:

 • Technické muzeum v Brně
 • Spolek Františka
 • Ústav archeologické památkové péče Brno
 • ARCHAIA Brno, o.p.s.
 • Hornicko–historický spolek Planá
 • Sdružení přátel historie DAGA

Stará huť u Adamova
– národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně

Železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí na tomto webu a na www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

 • volně přístupná expozice železářství
 • ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca).
 • pálení vápna v selské vápence
 • kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
 • pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
 • výroba dehtu
 • obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně, Spolek Františka, Ústav archeologické památkové péče Brno, ARCHAIA Brno, o.p.s. a Sdružení přátel historie DAGA.

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu, a. s.

Parkování v místě je omezeno.

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně dne 19. září 2020

Adamov/zastávka → Stará huť u Adamova

odjezdy: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30

Stará huť u Adamova → Adamov/zastávka

odjezdy: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova → Brno-Řečkovice

odjezd: 17:15

Pro cestu autobusem prosím použijte roušku.

Upozorňujeme na možnost omezení či zrušení akce v návaznosti na případná doporučení či nařízení vlády ČR v souvislosti s nemocí Covid-19.

Foto z roku 2019, ©Technické muzeum v Brně

handshake

Zůstaňme v kontaktu

Sledujte nás na sociálních sítích
twitter facebook instagram youtube tripadvisor
Přihlaste se k odběru newsletteru:

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105,
612 00 Brno – Královo Pole

Email: info@tmbrno.cz
Telefon: +420 541 421 411
Fax: +420 541 214 418
Pozvánka
Ahoj, nezajdeme se spolu podívat sem? https://www.tmbrno.cz/akce/20-setkani-ve-stredni-casti-moravskeho-krasu/